Privacybeleid Paramount

Laatst aangepast: 4 maart 2021

Dit beleid beschrijft hoe Paramount en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Paramount") bepaalde informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken, waaronder uw persoonsgegevens, zowel online als offline, en de opties die u hebt met betrekking tot die verzamelde informatie.

Wij zijn een toonaangevende, internationale media- en entertainmentonderneming die wereldwijd content en ervaringen creëert voor publiek. Wanneer u gebruikmaakt van onze streamingdiensten, mobiele en online-applicaties of andere producten en diensten van onze merken, onze websites bezoekt, deelneemt aan onze live-evenementen, onze content of advertenties bekijkt, of contact opneemt met onze klantenservice (gezamenlijk de "Diensten"), kunnen wij informatie verzamelen van of over u.

Vertrouwen is een hoeksteen van onze missie bij Paramount. Wij streven ernaar uw vertrouwen te winnen en te behouden door een kernset van privacyprincipes te volgen:

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie over u die wij verzamelen in verband met onze diensten wereldwijd. Er kunnen aanvullende mededelingen worden gedaan over onze informatiepraktijken en keuzes voor bepaalde Paramount-aanbiedingen. Door gebruik te maken van een van onze diensten, erkent u de praktijken en doeleinden van gegevensverzameling zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. U kunt meer informatie krijgen over Paramount en onze gelieerde ondernemingen via onze pagina voor gelieerde ondernemingen https://www.viacomcbs.com/brands.

Klik op elke koptekst hieronder voor meer informatie of blader naar beneden om het volledige beleid te lezen.

Welke informatie verzamelen wij over u?

Hoe gebruiken wij uw gegevens en waarom?

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Uw keuzes, rechten en instellingen

Aanvullende informatie over de privacy van kinderen

Aanvullende informatie als u in Californië bent gevestigd

Aanvullende informatie als u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd

Internationale gegevensoverdracht

Bescherming van uw gegevens

Wijzigingen in dit beleid

Contact opnemen

Welke informatie verzamelen wij over u?

Wij verzamelen informatie van en over u in verband met uw gebruik van de diensten. Een deel van deze gegevens kunnen worden beschouwd als 'persoonlijke informatie' of 'persoonsgegevens' (zoals gedefinieerd in de hier op van toepassing zijnde wetgeving). Dit is informatie die u of uw apparaat identificeert of die redelijkerwijs aan u kan worden gekoppeld.

We verzamelen, gebruiken en geven ook verzamelde of geanonimiseerde informatie die u of uw apparaat niet redelijkerwijs kan identificeren en niet wordt beschouwd als persoonsgegevens.

De informatie die u aan ons verstrekt

Wij verzamelen informatie die u aan ons verstrekt, inclusief:

Registratiegegevens. Wanneer u zich registreert voor bepaalde diensten, een aanmeldingsformulier invult, zich aanmeldt voor een wedstrijd of weggeefactie, een van onze evenementen bijwoont, deelneemt aan sweepstakes of promoties, of reageert op marktonderzoeken die wij sponsoren, kunnen wij de door u verstrekte informatie verzamelen, zoals uw naam en e-mailadres.

Facturerings- en betalingsinformatie. Wanneer u een product, abonnement of evenemententicket van ons koopt, verzamelen wij bepaalde betalings- en identiteitsverificatiegegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, uw fysieke adres en uw creditcardgegevens.

Informatie die u op onze diensten plaatst. Wij kunnen informatie verzamelen wanneer u opmerkingen of andere content plaatst op onze diensten, waaronder uw gebruikersnaam of schermnaam, opmerkingen, interesses, status, foto's en verwijzingen naar uw online-aanwezigheid.

Uw correspondentie en uw feedback over onze diensten. Wij verzamelen informatie die u verstrekt wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of feedback, opmerkingen of suggesties over onze diensten aan ons verstrekt.

Informatie die u verstrekt over anderen. Soms kunnen we informatie verzamelen die u over anderen verstrekt, zoals namen, e-mailadressen en verjaardagen, bijvoorbeeld om een vriend of familielid te verwijzen naar bepaalde diensten.

Informatie die u verstrekt wanneer u zaken met ons doet. Als u een leverancier, dienstverlener of zakenpartner van Paramount bent, kunnen wij informatie verzamelen over u en de door u geleverde diensten, waaronder bedrijfscontactgegevens van u of uw werknemers en andere informatie die u of uw medewerkers aan ons verstrekt/verstrekken in het kader van de diensten die u verleent en onze overeenkomst met u.

Informatie die u offline verstrekt. U kunt ons ook persoonlijk en offline informatie verstrekken. U kunt op beeld worden vastgelegd wanneer u onze kantoren bezoekt (waaronder door beveiligingscamera's bij ons pand, zoals CCTV), of bij een live-performance of de opname van een van onze programma's dat u als lid van het publiek bijwoont, of als u sweepstakes, toegangsformulieren of een aanvraag invult voor deelname aan een van onze programma's via de post of in persoon.

Overige informatie. We verzamelen ook informatie die betrekking heeft op u of aan u kan worden gekoppeld, zoals wachtwoorden, persoonlijke voorkeuren en interesses, leeftijd, geslacht, en alle andere informatie die u zelf verstrekt.

Automatisch verzamelde informatie

Bij het gebruik van onze diensten, ook op platformen van derden, kunnen wij en onze dienstverleners die namens ons werken automatisch bepaalde informatie verzamelen of ontvangen die verband houdt met u of uw netwerkappara(a)t(en), zoals uw computer, mobiele apparaten, gamingsystemen, smart-tv of andere streamingapparaten. Dit omvat informatie over uw gebruik van onze diensten en uw voorkeuren. Dergelijke informatie kan automatisch worden verzameld via op apparaat gebaseerde trackingtechnologieën zoals cookies, pixels, tags, bakens, scripts of andere technologieën. Voor meer informatie over cookies of andere trackingtechnologieën en de opties die u hebt met betrekking tot het gebruik daarvan, kunt u het Paramount-cookiebeleid raadplegen. https://www.viacomcbsprivacy.com/cookies.

De informatie die wij automatisch verzamelen kan ook geolocatie-informatie omvatten, zoals (a) informatie die de exacte locatie van uw mobiele apparaat identificeert en (b) uw IP-adres, dat kan worden gebruikt om uw geschatte locatie te bepalen.

Informatie van onze partners. Wij verkrijgen informatie uit andere vertrouwde bronnen. Deze zakenpartners kunnen bedrijven zijn zoals uw tv- of internetprovider, of andere streamingmedia- en apparatenaanbieders die onze diensten of content beschikbaar stellen op hun apparaten, mobiele telefoonservices of andere bedrijven die diensten aan u leveren. We kunnen ook informatie over u verzamelen uit andere bronnen, waaronder bij serviceproviders, datalicentiegevers en -aggregators, marketingbedrijven, advertentiepartners, programmeerdistributeurs, socialemediaplatformen en openbare databanken.

De informatie die onze zakenpartners ons verstrekken, varieert afhankelijk van de aard van hun diensten en kan bestaan uit IP-adressen, apparaat-id's of andere unieke identificaties, informatie over uw interesses, demografische gegevens, aankoopgedrag en uw activiteiten online.

Informatie die u via sociale media verstrekt

Als u contact met ons maakt via sociale media of vanaf een van onze sites naar een socialemediaplatform gaat, zal het socialemediaplatform uw gegevens afzonderlijk van ons verzamelen. U dient het privacybeleid van de socialemediaplatformen te bekijken voor informatie over hoe zij uw gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot dergelijk gebruik.

Informatie die wij afleiden

Op basis van de informatie die wij direct, indirect of via derden van u hebben verzameld, kunnen wij aanvullende informatie afleiden of conclusies over u trekken.

Hoe gebruiken wij uw gegevens en waarom?

Wij kunnen informatie gebruiken zoals hier uiteengezet en beschreven

Wij kunnen informatie gebruiken om u onze diensten te verlenen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw account of abonnementen bij ons aan te maken, te beheren en te verifiëren en u klantenservice en accountupdates aan te bieden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om de door u gevraagde transacties af te ronden en onze contractuele verplichtingen aan u na te komen of om ervoor te zorgen dat onze diensten naar behoren functioneren.

Wij kunnen informatie gebruiken om onze contracten met u na te komen. Zodra Paramount een overeenkomst met u aangaat, inclusief in gevallen waarin u bijvoorbeeld een leverancier van of dienstverlener aan Paramount bent of u onze zakenpartner bent, kunnen wij uw gegevens gebruiken om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Wij kunnen informatie gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u promotionele berichten en nieuwsbrieven toe te sturen, zoals via e-mail, via sms of pushmeldingen. Dit kunnen onze eigen aanbiedingen of producten of die van derden zijn indien wij denken dat u deze interessant zult vinden. Voor meer informatie over uw opties voor deze communicaties kunt u het gedeelte Uw keuzes, rechten en instellingen van dit beleid raadplegen.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u advertenties of informatie te laten zien waarvan wij denken dat deze voor u interessant zijn. Op basis van de informatie die wij hebben over uw gebruik van de diensten, met inbegrip van informatie die door derden wordt verstrekt, kunnen wij bijvoorbeeld gericht gepersonaliseerde reclame aan u laten zien, zowel binnen als buiten onze diensten.

Wij kunnen informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren. Wij gebruiken uw gegevens om de werking, levering en algemene toegankelijkheid van onze diensten te monitoren en te verbeteren, populaire gebieden of functies te identificeren en de diensten te optimaliseren en te personaliseren. Dit kan ook het uitvoeren van intern onderzoek en ontwikkeling van onze diensten omvatten.

Wij kunnen informatie gebruiken om u in staat te stellen actief te zijn op openbare platformen of andere interactieve functies van de diensten te gebruiken. Zo kunnen wij uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken wanneer u opmerkingen plaatst op een van onze websites.

Wij kunnen informatie gebruiken om de veiligheid van onze diensten te waarborgen. Wij gebruiken uw gegevens om de rechten en eigendommen van Paramount en anderen te beschermen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder het opsporen, onderzoeken en voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten en om onze overeenkomsten af te dwingen.

We kunnen informatie gebruiken zoals anderszins bij wet toegestaan. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af te dwingen en zoals anderszins wettelijk is vereist.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij kunnen informatie delen binnen de Paramount-bedrijvengroep. Wij kunnen informatie die wij over u verzamelen met de Paramount-bedrijvengroep delen voor de doeleinden zoals beschreven in het gedeelte Hoe gebruiken wij uw gegevens en waarom?.

Wij kunnen uw informatie delen in verband met een zakelijke transactie. Wij kunnen uw gegevens openbaar maken of overdragen in het kader van of tijdens onderhandelingen voor een aankoop, verkoop, lease, fusie of enige andere vorm van acquisitie, vervreemding of financiering waarbij onze merken betrokken zijn.

Wij kunnen informatie delen met derden die namens ons diensten uitvoeren. Wij kunnen uw gegevens delen met niet-gelieerde bedrijven of personen die wij inhuren voor professioneel advies, zakelijke ondersteuning of die namens ons diensten verstrekken, waaronder klantenservice, webhosting, informatietechnologie, betalingsverwerking, evenementenaanbieders, direct mail- en e-maildistributie, wedstrijden, sweepstakes, weggeefacties en promotieadministratie, en analytische diensten. Deze dienstverleners mogen uw gegevens gebruiken om ons te helpen onze diensten te verlenen en niet voor enig ander doel.

Wij kunnen informatie delen met onze zakenpartners. Onder partners kunnen vallen partners in marketing, publiekmeting of andere partners zoals die met ons samenwerken aan diensten onder een gezamenlijke merknaam of evenementen en digitale distributiepartners waar wij onze diensten aan beschikbaar stellen. Onze partners gebruiken de informatie die wij hen geven zoals beschreven in hun privacybeleid.

Wij kunnen uw gegevens delen met sponsors en andere partners voor wedstrijden, weggeefacties, sweepstakes en promoties. Wij kunnen informatie gebruiken die u verstrekt om uw deelname aan wedstrijden, sweepstakes, weggeefacties of promoties te verifiëren en u ervan op de hoogte te stellen of u hebt gewonnen. Indien uw deelnamegegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij dat bekendmaken in de regels die van toepassing zijn op die sweepstake, wedstrijd, weggeefactie of promotie.

Wij kunnen informatie delen om advertenties aan te bieden op basis van uw interesses. Voor meer informatie raadpleegt u Uw keuzes, rechten en instellingen in dit beleid.

Wij delen uw gegevens als u ons daar om vraagt. Bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te delen om deel te nemen aan een interactieve dienst die wordt beheerd door een externe partij.

We kunnen informatie delen als we denken dat we moeten voldoen aan de wet of om onszelf te beschermen. We zullen bijvoorbeeld informatie delen wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of juridische procedures, om te reageren op rechtsvorderingen, of om onze rechten of de eigendommen of persoonlijke veiligheid van onze gebruikers, werknemers of het publiek te beschermen.

Wij kunnen uw gegevens delen om redenen die niet in dit beleid zijn beschreven. Voordat we dit doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Uw keuzes, rechten en instellingen

U hebt bepaalde keuzes te maken voor de manier waarop wij uw gegevens gebruiken.

Afmelden voor het ontvangen van onze marketingmails. Om geen promotionele e-mails meer van ons te ontvangen, volgt u de instructies in een marketingmail die u van ons krijgt. Indien van toepassing kunt u ook uw voorkeuren in uw account wijzigen. Zelfs als u zich afmeldt van het ontvangen van marketingmails, kunnen we u nog wel transactieberichten sturen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld contact met u opnemen over eventuele aankopen die u doet.

De door u aan ons verstrekte informatie wijzigen of bijwerken. Als u een account bij of een abonnement hebt op een van onze diensten, kunt u informatie corrigeren of verwijderen of accountinstellingen bijwerken door u aan te melden bij uw account en de instructies te volgen of door contact op te nemen met de klantenservice.

Instellen van cookies en trackingtools. Voor informatie over hoe wij en onze leveranciers gebruikmaken van cookies en andere trackingtools, kunt u het[ Paramount-cookiebeleid] raadplegen. https://www.viacomcbsprivacy.com/cookies.

Opties voor advertenties. Wij, onze gelieerde ondernemingen en gelieerde externe partijen kunnen informatie verzamelen over onze diensten en websites van derden om advertenties te tonen die relevant zijn voor uw interesses op uw apparaten, in browsers en zowel in als buiten onze diensten. Dit wordt ook wel 'interest based advertising', oftewel reclame op basis van interesse, genoemd. Wij vertrouwen erop dat derden die via onze diensten informatie verzamelen, u de mogelijkheid bieden voor het afmelden of andere hiervoor opties geven. Voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden van het zien van op interesse gebaseerde advertenties op desktop- en mobiele websites, kunt u terecht op:

U kunt zich ook afmelden voor op interesse gebaseerde reclame bij sommige van de dienstverleners die wij gebruiken, zoals Google https://adssettings.google.com/authenticated. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor op interesse gebaseerde advertenties, sommige informatie nog voor andere doeleinden zal worden verzameld, zoals onderzoek, analyse en interne bedrijfsvoering. U zult ook contextuele advertenties blijven ontvangen, maar deze kunnen minder relevant zijn voor uw interesses.

Op veel mobiele apparaten kunt u via de instellingen van uw apparaat de op interesse gebaseerde advertenties regelen. Deze opties kunnen zijn: het resetten van de advertentie-id van uw apparaat of het selecteren van Limit Ad Tracking (Gepersonaliseerde reclame op iOS-apparaten) of Opt out of Ads Personalization (Geen persoonlijke advertenties ontvangen op Android-apparaten) in uw apparaatinstellingen.

Instellingen en opties voor advertentiekeuzes variëren afhankelijk van uw browser- en apparaatinstellingen (dit is geen complete lijst). Houd er rekening mee dat uw afmeldkeuzes alleen van toepassing zijn op de specifieke browser of het apparaat waarbij u zich afmeldt. Wij moedigen u aan om in uw apparaat- en browserinstellingen te kijken en meer inzicht te krijgen in uw keuzes.

Pushberichten. Wanneer u een van onze diensten gebruikt die pushberichten of aanbiedingen naar uw mobiele apparaat stuurt, kunt u uw voorkeuren te allen tijde wijzigen via de instellingen op uw mobiele apparaat.

Precieze locatie. U kunt de toestemming voor het verzamelen, gebruiken en overdragen van exacte locatiegegevens intrekken door de locatie-instellingen op uw apparaat aan te passen.

Nielsen video-meting. De diensten kunnen de bedrijfseigen meetsoftware van Nielsen omvatten waarmee u kunt bijdragen aan marktonderzoek, zoals Nielsens TV Ratings. Voor meer informatie over Nielsens digitale meetproducten verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Nielsen: https://www.nielsen.com/digitalprivacy.

Verbonden apparaten en diensten van onze partners. Verbonden apparaten (zoals tablets, aangesloten tv's, settopboxen, streamingapparaten en spelcomputers) kunnen ook een reclame-id of andere methoden gebruiken om u te identificeren of u op interesse gebaseerde advertenties te laten zien. In sommige gevallen kunt u tracking uitschakelen door opties te selecteren zoals Limit ad tracking (iOS) of opties zoals Interest based advertising (Android) in de instellingen van uw verbonden apparaat uit te schakelen. Deze opties verschillen per apparaat en wij hebben geen controle over het beleid of de praktijken van de externe partijen die deze apparaten leveren. Paramount is niet verantwoordelijk voor de tracking van verbonden apparaten of de diensten van onze zakenpartners en heeft mogelijk geen zicht op keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot de tracking van verbonden apparaten of de diensten van onze zakenpartners.

Aanvullende rechten. Voor specifieke rechten kunt u afhankelijk van uw locatie de secties Aanvullende informatie als u zich in Californië bevindt of Aanvullende informatie indien u zich buiten de Verenigde Staten bevindt in dit beleid lezen.

Aanvullende informatie over de privacy van kinderen

Sommige van onze diensten zijn gericht op kinderen en zijn onderworpen aan ons Privacybeleid voor kinderen https://www.viacomcbsprivacy.com/childrens. De diensten waarop dit Privacybeleid van toepassing is, zijn doorgaans niet bedoeld voor gebruik door kinderen. In gevallen waarin kanalen via onze algemene publieksdiensten gericht zijn op kinderen, verzamelen we slechts een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens van die kanalen, zoals toegestaan door de Children's Online Privacy Protection Act (Amerikaanse wet die de privacy op internet garandeert van kinderen onder de dertien jaar) en andere wereldwijde wetten die zijn gericht op de bescherming van persoonsgegevens van kinderen. Specifiek kunnen we het IP-adres, de apparaat-id's, bepaalde unieke id-nummers en beperkte kijkgegevens verzamelen. Wij gebruiken deze informatie niet, en laten onze partners deze niet gebruiken, anders dan ter ondersteuning van onze interne activiteiten, zoals het verlenen van toegang aan kinderen tot functies en activiteiten op de diensten, om onze inhoud aan te passen en onze diensten te verbeteren, of om contextuele reclame te leveren of om het aantal keer dat een bepaalde advertentie wordt gezien te beperken. We staan nooit op interesse gebaseerde advertenties toe op delen van onze diensten die gericht zijn op kinderen of wanneer we weten dat de gebruiker een kind of tiener is onder de 16 jaar.

Aanvullende informatie als u in Californië bent gevestigd

California Consumer Privacy Act. Als u woonachtig bent in Californië, hebt u specifieke privacyrechten die zijn geregeld in de California Consumer Privacy Act (CCPA). Deze rechten omvatten onder meer:

U of uw gevolmachtigde vertegenwoordiger kan een verzoek indienen om gebruik te maken van een van de bovengenoemde rechten door het formulier in onze Privacy Rights Manager https://www.viacomcbsprivacy.com/managemyrights in te vullen of ons te bellen op 1 (888) 841-3343.

Wij kunnen aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren of om te verifiëren of uw gevolmachtigde vertegenwoordiger bevoegd is om namens u het verzoek in te dienen alvorens te reageren op een verzoek om gebruik te maken van uw rechten volgens de CCPA. We zullen binnen 45 dagen na uw verzoek reageren, indien mogelijk en wettelijk verplicht.

CCPA metrics https://www.viacomcbsprivacy.com/metrics/ccpa/.

Persoonsgegevens verzameld over inwoners van Californië

Hieronder volgt een lijst met categorieën persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen, evenals voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die kunnen worden verzameld:

Identificatie

 • Namen en aliassen
 • Fysiek adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Unieke identificatie

Wettelijk beschermde kenmerken

 • Geslacht
 • Leeftijd

Commerciële informatie

 • Interacties met klantenservice
 • Informatie over transacties via onze diensten, inclusief aankoopgeschiedenis
 • Klantvoorkeuren en informatie, zoals likes, interesses, statussen en updates op sociale media, foto's en verwijzingen naar uw online-aanwezigheid

Financiële informatie

 • Creditcardnummers

Conclusies die worden getrokken op basis van categorieën persoonsgegevens

 • Informatie met betrekking tot uw voorkeuren, meningen, onlinegedrag, demografische gegevens, product- en advertentiekeuzes en voorkeuren

Geolocatie

 • Informatie met betrekking tot uw locatie, waaronder uw IP-adres

Internet-/elektronische activiteit

 • Informatie verzameld via trackingtools, zoals browsercookies en webbakens. Voor meer informatie over deze tools en hoe u deze kunt controleren, kunt u het Paramount-cookiebeleid raadplegen. https://www.viacomcbsprivacy.com/cookies.
 • Informatie met betrekking tot uw locatie, waaronder uw IP-adres
 • Wachtwoorden
 • Kenmerken van het apparaat

Wij verzamelen persoonsgegevens via de volgende bronnen:

Persoonsgegevens die voor een zakelijk doel aan derden vrij worden gegeven

De hierboven genoemde categorieën persoonsgegevens kunnen aan de volgende categorieën van externe partijen worden verstrekt:

De openbaarmaking aan bovengenoemde derden kunnen voor één of meer van de volgende zakelijke doeleinden zijn

Informatie over de verkoop van persoonsgegevens

Vanwege de ruime definitie van de term 'verkoop' volgens de CCPA kan sommige informatie die wij met derden delen als 'verkoop' van uw informatie worden beschouwd. Zo delen sommige van onze merken identificatoren, zoals cookies en de advertentie-identifier die verband houden met uw mobiele of met internet verbonden apparaat met onze advertentiepartners, en die partners gebruiken en delen deze identificatoren om advertenties te tonen die gericht zijn op uw interesses.

Wanneer een merk dit doet of uw gegevens anderszins 'verkoopt', stellen wij u in de gelegenheid om zich af te melden door op de startpagina van de betreffende website, mobiele en online-applicatie of andere dienst te klikken op Do Not Sell My Personal Information (Mijn persoonlijke informatie niet verkopen). Let op: wanneer u deze tools in een van onze diensten gebruikt, moet u uw keuzes vernieuwen wanneer u uw cookies hebt opgeruimd of een nieuwe browser of apparaat in gebruik neemt.

De volgende soorten informatie kunnen worden 'verkocht':

Paramount 'verkoopt' geen persoonsgegevens van gebruikers waarvan het weet dat het om minderjarigen gaat die jonger zijn dan zestien jaar.

Do Not Track. Onze websites en apps zijn niet ontworpen om te reageren op 'do not track'-verzoeken van browsers (verzoeken tot niet volgen).

'Shine the Light'- en 'Eraser'-wetten. Ingezetenen van de Amerikaanse staat Californië kunnen een verzoek indienen om een lijst van alle derden te ontvangen waaraan wij gedurende het voorgaande jaar bepaalde informatie hebben verstrekt voor de doeleinden van direct marketing van die derden.

Als u ingezetene bent van Californië, jonger bent dan 18 jaar en een geregistreerde gebruiker bent van de website waarop dit beleid is geplaatst, kunt u een verzoek indienen om inhoud of informatie die u openbaar hebt geplaatst te verwijderen. Houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek niet zorgt voor volledige verwijdering van de door u geplaatste content of informatie van internet. Er kunnen omstandigheden zijn waarin de wet geen verwijdering vereist of toestaat.

Voor alle verzoeken onder de 'Shine the Light'- of 'Eraser'-wet kunt u gebruikmaken van onze Privacy Rights Manager https://www.viacomcbsprivacy.com/managemyright. Wij accepteren alleen verzoeken om gebruik te maken van deze rechten via dit mechanisme.

Aanvullende informatie indien u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd

Dit privacybeleid is internationaal van aard en ons doel is te voldoen aan de vereisten van elk land waarin onze diensten worden geleverd. Waar nodig bieden we u specifieke rechten en opties. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens in uw land behandelen, kunt u het formulier Algemeen privacyverzoek invullen via onze Privacy Rights Manager https://www.viacomcbsprivacy.com/managemyrights. Specifieke landen waar wij aanvullende of verschillende privacybeschermingen bieden, staan hieronder vermeld.

EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland

Indien u in de Europese Economische Ruimte (de EER,) in het Verenigd Koninkrijk (het VK) of in Zwitserland bent gevestigd, kunt u bepaalde rechten hebben op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

Internationale overdracht. Informatie die wordt verzameld in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland kan worden doorgegeven aan landen buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, die mogelijk geen beschermingsniveau bieden voor uw persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die wordt geboden door de wetgeving van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, met inbegrip van de Verenigde Staten. In het kader van dergelijke internationale gegevensoverdrachten en ter bescherming van uw gegevens hebben wij standaardcontractbepalingen ondertekend met al die verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland gevestigd zijn en we hebben, waar nodig, verdere maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onderhevig zijn aan gelijkwaardige bescherming.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor onze zakelijke doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade aan de persoonsgegevens en of onze doeleinden op andere wijze kunnen worden bereikt.

Juridische grondslag voor verwerking. Wij zullen alleen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of anderszins verwerken die van u worden verzameld in de EER of het Verenigd Koninkrijk in de volgende situaties:

Ten behoeve van onze verwerking van persoonsgegevens in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland is Viacom International Media Networks UK Limited de Verwerkingsverantwoordelijke. Mocht u vragen hebben of een klacht willen indienen, dan kunt u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke en onze functionaris voor gegevensbescherming via eu.dpo@viacomcbs.com.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten op grond van de AVG (of soortgelijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland), kunt u uw verzoek indienen via onze Privacy Rights Manager https://www.viacomcbsprivacy.com/managemyrights.

Houd er rekening mee dat, hoewel we elk verzoek zorgvuldig zullen beoordelen, uw rechten kunnen verschillen naar gelang uw land van vestiging en we misschien niet altijd aan het verzoek hoeven te voldoen. Als dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

Als u nog steeds zorgen over uw privacy hebt die wij na uw contact met ons niet naar tevredenheid hebben geadresseerd, hebt u het recht om contact op te nemen met de Britse of Zwitserse autoriteit gegevensbescherming of een gegevensbeschermingsautoriteit in de EU en kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie als u zich bevindt in landen buiten de VS, EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland

In bepaalde rechtsgebieden, waaronder Argentinië, Brazilië en Singapore, hebben wij uw toestemming of autorisatie nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken of te delen voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, geeft u deze toestemming of autorisatie uitdrukkelijk.

Daarnaast hebt u mogelijk aanvullende privacyrechten in bepaalde rechtsgebieden zoals Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Hongkong, India, Japan, Maleisië, Mexico, Filipijnen, Singapore, Zuid-Afrika en Taiwan, waaronder, maar niet beperkt tot:

Australische bedrijven

Brazilië

Als u woonachtig bent in Brazilië, worden uw persoonsgegevens beheerd door Viacom Networks Brasil Programação Televisiva e Publicidade Ltda wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

Als u woonachtig bent in Brazilië, hebt u bepaalde aanvullende rechten op grond van de Braziliaanse Algemene Wet bescherming persoonsgegevens:

Paramount kan uw persoonsgegevens verwerken met behulp van geautomatiseerde besluitvormingstechnologieën die algoritmen gebruiken om een profiel over u aan te maken op basis van uw interacties met onze diensten die automatisch advertenties of content selecteren die voor u interessant kunnen zijn. Deze technologieën nemen echter geen geautomatiseerde besluiten die een juridische of significante invloed op u kunnen hebben zonder uw toestemming, of die niet zijn toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

CHINA

Als u woonachtig bent in de Volksrepubliek China, worden uw persoonsgegevens beheerd door Paramount Asia (Beijing) Advertising and Media Co. Ltd wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven buiten de landsgrenzen van China met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming of na het toepassen van beveiligingsmaatregelen op uw gegevens, zoals de anonimisering van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de overdracht.

INDIA

Als u woonachtig bent in India, worden uw persoonsgegevens beheerd door Nickelodeon India Pvt Ltd or Simon & Schuster Publishers India Private Limited for Simon and Schuste wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

JAPAN

Als u woonachtig bent in Japan, worden uw persoonsgegevens beheerd door Paramount Networks Japan K.K. wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

MEXICO

Als u woonachtig bent in Mexico, worden uw persoonsgegevens beheerd door MTV Networks de Mexico, S. de R.L. de C.V. wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

Contact met ons opnemen en gebruikmaken van uw rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten of als u vragen of zorgen hebt over het Privacybeleid, inclusief vragen over contactgegevens voor de betreffende functionaris voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied, neem dan contact met ons op via onze Privacy Right Manager https://www.viacomcbsprivacy.com/managemyrights. Mocht u uw vragen of opmerkingen liever per post versturen, stuur dan een brief naar onderstaand adres:

Paramount
Attention of Paramount Privacy Team
1515 Broadway
NY 10036
USA

Als wij uw verzoek niet kunnen oplossen, kunt u ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder in uw rechtsgebied.

Internationale gegevensoverdracht

Wij dragen persoonsgegevens over landgrenzen over in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. Wij zijn wereldwijd actief en kunnen uw gegevens buiten het land waar u bent gevestigd doorgeven, ook naar de Verenigde Staten. Dit is noodzakelijk voor onze diensten en voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wanneer wij dit doen, nemen wij redelijke maatregelen om een passend beschermingsniveau voor uw gegevens te waarborgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bescherming van uw gegevens

Wij maken gebruik van redelijke beveiligingsmaatregelen. Wij zetten ons in om uw gegevens te beschermen. Wij hebben commercieel redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingsprocedures ingevoerd om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en aanpassing. Houd er rekening mee dat geen enkele gegevensoverdracht of -opslag 100% veilig kan zijn. Wij willen dat u vertrouwen hebt in het gebruik van onze diensten, maar wij kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons stuurt niet garanderen of waarborgen.

Wijzigingen in dit beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacybeleid wijzigen vanwege nieuwe technologieën, branchepraktijken, wettelijke vereisten of voor andere doeleinden. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen indien deze wijzigingen van materieel belang zijn en wij, indien vereist op grond van de van toepassing zijnde wetgeving, uw toestemming moeten verkrijgen. Kennisgeving kan geschieden via een e-mail aan u op het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt, door kennisgeving van dergelijke wijzigingen op onze websites, applicaties en diensten, of op een andere manier, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het formulier Algemeen privacyverzoek in de Privacy Rights Manager https://www.viacomcbsprivacy.com/managemyrights. Mocht u uw vragen of opmerkingen liever per post versturen, stuur dan een brief naar onderstaand adres:

Paramount
Attention of Paramount Privacy Team
1515 Broadway
NY 10036
VS