Privacybeleid Van Paramount

Laatst aangepast: 1 mei 2023

Paramount is een toonaangevend internationaal media- en entertainmentbedrijf dat premium content en ervaringen levert aan publiek over de hele wereld via studio's, netwerken, streamingdiensten, live-evenementen, merchandise en meer.

We weten hoe belangrijk het is om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid licht onze werkwijze, en uw keuzes, toe en legt uit hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze diensten omvatten onze streamingdiensten, mobiele en online applicaties of andere producten of diensten van onze merken, websites, live-evenementen, content of advertenties en hulpmiddelen voor klantenservice. Afhankelijk van het Paramount-aanbod of de manier waarop u met ons communiceert, kunnen we aanvullende mededelingen sturen over onze praktijken en uw keuzes.

Klik op elke koptekst hieronder voor meer informatie of blader naar beneden om het volledige beleid te lezen.

Informatie die wij over u verzamelen

Hoe wij uw gegevens gebruiken en waarom

Met wie wij uw gegevens delen en waarom

Uw keuzes, rechten en instellingen

Internationale gegevensoverdracht

Privacy van kinderen

Gegevensbehoud

Cookies en andere trackingtechnologieën

Bescherming van uw gegevens

Wijzigingen aan dit beleid

Contact met ons opnemen

Aanvullende informatie: Amerikaanse staten

Persoonlijke gegevens die voor een zakelijk doel aan derden vrij worden gegeven

Informatie over het delen (voor contextoverschrijdende gedragsgerichte reclame) OF VERKOPEN van persoonlijke informatie EN VERWERKING VOOR GERICHTE ADVERTENTIES

Overzicht van Paramounts verwerkingsverantwoordelijken

Informatie die wij over u verzamelen

We verzamelen uw gegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten. We verzamelen ook informatie over hoe u onze diensten gebruikt. Daarnaast kunnen we informatie over u ontvangen van derden. Deze informatie kan u of uw apparaat identificeren, of aan u gekoppeld worden.

Door u verstrekte informatie

Registratiegegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten, deelneemt aan onze wedstrijden, weggeefacties of prijsvragen, sweepstakes en promoties of een van onze evenementen bijwoont, kunnen wij de door u verstrekte informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor sommige van onze diensten kunnen wij bepaalde demografische gegevens verzamelen, zoals leeftijd en geslacht.

Facturerings- en betalingsinformatie

Wanneer u een product, abonnement of evenementticket van ons koopt, kunnen wij bepaalde betalings- en identiteitsverificatiegegevens verzamelen, waaronder uw naam, e-mailadres, woonadres en betalingsmethode.

Informatie en content die u plaatst

Wanneer u opmerkingen of andere content plaatst of deelt bij gebruik van onze diensten, kunnen wij informatie verzamelen zoals uw gebruikersnaam, schermnaam, opmerkingen, likes, interesses, status en afbeeldingen. We kunnen ook audio- of visuele content verzamelen, zoals foto's, video's of opnames, die u plaatst als u onze diensten gebruikt of als u de interactieve functies van onze diensten gebruikt en ons toegang hebt verleend tot uw camera of microfoon.

Marktonderzoek

Wanneer wij marktonderzoeksactiviteiten uitvoeren of sponsoren, zoals enquêtes en producttesten, kunnen wij de door u verstrekte informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en bepaalde demografische gegevens, zoals uw leeftijd, geslacht, ras en etniciteit.

Uw berichten en feedback

We kunnen de informatie verzamelen die u verstrekt wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of feedback, opmerkingen of suggesties over onze diensten aan ons verstrekt.

Informatie die u verstrekt over anderen

Voor sommige van onze functies, diensten of aanbiedingen, zoals wanneer u een vriend of familielid doorverwijst of uitnodigt voor een van onze evenementen of programma's, kunnen wij informatie verzamelen die u over anderen verstrekt, zoals namen, e-mails en verjaardagen. Zorg ervoor dat u toestemming hebt voordat u deze informatie aan ons verstrekt, of in het geval van een minderjarige, dat u bevoegd bent dit te doen.

Informatie die u verstrekt wanneer u zaken met ons doet

Als u een leverancier, dienstverlener of zakenpartner van Paramount bent, kunnen we informatie over u en de diensten die u levert verzamelen, waaronder zakelijke contactgegevens van u of uw werknemers. We kunnen ook andere informatie verzamelen die u of uw werknemers verstrekken als onderdeel van uw diensten en onze overeenkomst met u.

Informatie die u offline verstrekt

U kunt ons ook persoonlijk en offline informatie verstrekken. We kunnen bijvoorbeeld opnames van u maken als u onze kantoren bezoekt (onder meer door camerabeveiliging van onze gebouwen, inclusief CCTV) of als u een livevoorstelling of een opname van een van onze programma's bijwoont als publiek. U kunt ook informatie verstrekken als u, via de post of persoonlijk, deelnameformulieren voor sweepstakes of een aanvraag voor deelname aan een van onze programma's indient.

Overige informatie

We verzamelen ook informatie die betrekking heeft op u of aan u kan worden gekoppeld, zoals wachtwoorden, persoonlijke voorkeuren en interesses, leeftijd, geslacht en alle andere informatie die u zelf verstrekt.

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u onze diensten gebruikt, wat ook via platformen van derden kan plaatsvinden, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen of ontvangen die gekoppeld kan worden aan u of uw apparaten, zoals uw computer, mobiele apparaat, spelconsole, smart-tv of ander streamingapparaat. Het soort informatie dat wij automatisch kunnen verzamelen, omvat uw gebruik van onze diensten, uw voorkeuren en de manier waarop u met onze content omgaat. Het kan ook apparaat-id's omvatten, zoals een IP-adres (met inbegrip van geschatte locatiegegevens), advertentie-id, cookie-id, MAC (media access control)-adres en andere unieke identificatie. We kunnen deze informatie automatisch verzamelen met behulp van op apparaten gebaseerde trackingtechnologieën, zoals cookies, pixels, tags, bakens, scripts en soortgelijke technologieën. Zie voor meer informatie over trackingtechnologieën 'Cookies en andere trackingtechnologieën'.

Informatie die we van derden verzamelen

Informatie van onze partners en dienstverleners

We verzamelen informatie van onze zakenpartners en dienstverleners. Onze zakenpartners kunnen bedrijven zijn als uw tv- of internetprovider, mobiele-telefoonprovider of een andere leverancier van apparatuur of bedrijf dat onze diensten of content voor u beschikbaar maakt. We verzamelen ook informatie over u van onze dienstverleners die namens ons optreden.

De informatie die onze zakenpartners ons verstrekken, varieert afhankelijk van de aard van hun diensten en kan bestaan uit IP-adressen, apparaat-id's of andere unieke identificatie, informatie over uw interesses, demografische gegevens, aankoopgedrag en uw onlineactiviteit.

Informatie die u via sociale media verstrekt

Als u contact met ons maakt via een socialemediaplatform of vanaf een van onze sites naar een socialemediaplatform gaat, zal het socialemediaplatform uw gegevens afzonderlijk van ons verzamelen. We kunnen ook informatie verzamelen die u publiekelijk hebt gepost via uw socialemedia-account. U dient het privacybeleid van de socialemediaplatformen te bekijken voor informatie over hoe zij uw gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot dergelijk gebruik.

Informatie uit andere bronnen van derden en openbare bronnen

We kunnen ook informatie over u verzamelen uit andere bronnen, waaronder bij datalicentiegevers en -aggregators, marketingbedrijven, advertentiepartners, programmeerdistributeurs, socialemediaplatformen en openbare databanken. Deze informatie kan bestaan uit demografische gegevens, aankoopgedrag, uw interesses en uw onlineactiviteit.

Informatie die wij afleiden

We kunnen aanvullende informatie over u afleiden of conclusies over u trekken op basis van de informatie die wij rechtstreeks van u, via uw apparaat of via derden, zoals onderzoeksbureaus en databedrijven, hebben verzameld.

Hoe wij uw gegevens gebruiken en waarom

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om u de Paramount-diensten te leveren die u verzoekt, als onderdeel van onze overeenkomst met u of om onze relatie met u te onderhouden. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor legitieme zakelijke doeleinden of wanneer de wet dit vereist of toestaat. We zullen u vooraf om toestemming vragen als wij die nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Toegang tot diensten van Paramount aan u verlenen

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u toegang te geven tot de diensten van Paramount en om onze overeenkomsten met u uit te voeren. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken om onze relatie met u te beheren. Deze activiteiten kunnen het volgende omvatten:

Onze legitieme zakelijke doeleinden

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende legitieme zakelijke doeleinden:

We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen die wij nastreven in evenwicht zijn met uw belangen, rechten en vrijheden. Voor meer informatie over hoe we dit doen, kunt u contact met ons opnemen.

Wettelijke verplichtingen en toestemming

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder het uitvoeren van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en reageren op verzoeken van de overheid en de rechter.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken wanneer de wet dit anderszins toestaat.

Uw toestemming

We zullen u vooraf om toestemming vragen als wij die nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Met wie wij uw gegevens delen en waarom

We kunnen de categorieën van persoonlijke gegevens die wij over u verkrijgen (zoals hierboven beschreven) delen met de categorieën van derden die in deze paragraaf worden genoemd. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen binnen de Paramount-bedrijvengroep, met onze dienstverleners en met onze zakenpartners (waaronder het aanbieden van advertenties op basis van uw interesses). We kunnen uw gegevens ook delen met sponsors en andere partners voor evenementen, weggeefacties, sweepstakes en promoties.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen als onderdeel van een zakelijke transactie, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onszelf te beschermen.

Als u ons dat vraagt, zullen we uw persoonlijke gegevens ook met anderen delen.

Wij kunnen uw gegevens delen om redenen die niet in dit beleid zijn beschreven. Voordat we dit doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Paramount-bedrijvengroep

We kunnen uw informatie delen binnen de Paramount-bedrijvengroep voor de doeleinden beschreven onder 'Hoe wij uw gegevens gebruiken en waarom'.

Dienstverleners

We kunnen uw informatie delen met bedrijven en personen die ons bepaalde diensten verlenen of die namens ons diensten uitvoeren. Deze leveranciers zijn onder meer professionele adviseurs, bedrijfsondersteunende dienstverleners, leveranciers van klantenondersteuning, webhostingproviders, informatietechnologiebedrijven, betalingsverwerkers, dienstverleners bij evenementen, dienstverleners voor direct mail en e-maildistributie, partners die onze wedstrijden, sweepstakes, weggeefacties en promoties ondersteunen, analysediensten en marktonderzoekers. Deze dienstverleners mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om ons te helpen u onze diensten aan te bieden en niet voor andere doeleinden.

Zakenpartners

We kunnen uw informatie delen met zakenpartners die betrokken zijn bij activiteiten zoals marketing, publieksmeting, diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam en digitale distributie van content. Deze zakenpartners gebruiken de informatie die wij hen geven zoals beschreven in hun privacybeleid.

We kunnen uw informatie ook delen met sponsors, prijzenpartners en anderen die ons ondersteunen bij evenementen, wedstrijden, sweepstakes, weggeefacties of promoties. We kunnen uw informatie bijvoorbeeld delen met prijzenpartners om prijzen te leveren.

Adverteerders

We kunnen uw informatie delen met derden om advertenties te leveren en te meten op basis van uw interesses. Deze derden omvatten adverteerders, advertentiebureaus, reclamenetwerken, identiteitspartners, platformen en uitgevers. Soms delen wij segmenten of aangepaste doelgroepgegevens met derden voor marketing- en gegevensverrijkingsdoeleinden. Zie voor meer informatie over uw keuzes op het gebied van advertenties 'Cookies en andere trackingtechnologieën'.

Juridische adviseurs en anderen

We kunnen uw informatie delen met onze juridische en fiscale adviseurs, verzekeraars, wetshandhavers, gerechtelijke en andere overheidsinstanties, en anderen als dat nodig is om te voldoen aan de wet of een juridische procedure, om te reageren op juridische claims of om onze rechten of de eigendommen of persoonlijke veiligheid van onze gebruikers, werknemers of het publiek te beschermen.

Zakelijke transacties

We kunnen uw informatie delen met een potentiële koper, zijn juridische en financiële adviseurs en anderen, indien van toepassing, als onderdeel van een feitelijke of overwogen reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van activa waarbij onze merken betrokken zijn of als onderdeel van een joint venture of ander strategisch partnerschap.

Andere derden

We verstrekken uw gegevens aan andere derden wanneer u ons daarom vraagt, bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een interactieve dienst die geëxploiteerd wordt door een derde.

Uw keuzes, rechten en instellingen

U kunt bepaalde rechten en keuzes hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals het recht ons om een kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren. Deze rechten gelden niet overal en kunnen worden beperkt door lokale wetten. U kunt bijvoorbeeld niet over deze rechten beschikken als we door het inwilligen van uw verzoek persoonlijke gegevens over een andere persoon zouden onthullen of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Om deze rechten of keuzes uit te oefenen, gaat u naar ons Privacy Rights Center en selecteert u het relevante formulier.

Uw privacyrechten

Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen

Afhankelijk van waar u woont, kunt u de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Als u met ons heeft samengewerkt in een commerciële hoedanigheid (bijvoorbeeld als leverancier, partner, klant, enz.), kunt u ook over rechten beschikken.

Voor aanvullende informatie over de rechten waarover u mogelijk beschikt als u in bepaalde Amerikaanse staten woont, zie 'Aanvullende informatie: Amerikaanse staten'.

Als u een verzoek wilt indienen om een van de rechten waarover u beschikt uit te oefenen, een vraag wilt stellen of contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, ga dan naar het Privacy Rights Center en selecteer het relevante formulier.

Voordat wij op een verzoek reageren, kan het zijn dat wij u om aanvullende informatie moeten vragen en dat wij u een e-mail sturen om uw identiteit te verifiëren en te bevestigen dat u het verzoek hebt ingediend. Soms hebben we ook aanvullende informatie nodig om te controleren of uw gemachtigde of vertegenwoordiger bevoegd is om namens u een verzoek in te dienen. We zullen binnen de wettelijk vereiste termijn op uw verzoek reageren.

Hoewel wij elk verzoek dat wij ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, kunnen uw rechten verschillen afhankelijk van waar u woont en worden beperkt door de plaatselijke wetgeving.

Als u, na uw contact met ons, vindt dat wij uw zorgen over uw privacy niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, dan hebt u mogelijk het recht om tegen ons besluit in beroep te gaan of kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit gegevensbescherming om een klacht in te dienen.

Geautomatiseerde besluitvorming

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken met behulp van technologieën of algoritmen voor geautomatiseerde besluitvorming, bijvoorbeeld wanneer wij automatisch advertenties of content selecteren die voor u interessant kunnen zijn. Deze technologieën worden niet gebruikt om geautomatiseerde beslissingen te nemen die wettelijke of soortgelijke significante gevolgen voor u hebben.

Afmelden voor het ontvangen van marketingberichten

Om geen promotieberichten meer van ons te ontvangen, volgt u de instructies in een marketingbericht dat u van ons krijgt. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als u een geregistreerde account hebt, kunt u uw voorkeuren ook wijzigen in uw account. Zelfs als u ervoor kiest geen marketingberichten te ontvangen, kunnen wij u nog steeds belangrijke berichten sturen die geen betrekking hebben op marketing, maar wel over uw account, door u aangevraagde diensten of aankopen gaan.

Wanneer u een van onze diensten gebruikt die pushberichten of aanbiedingen naar uw mobiele apparaat stuurt, dan kunt u uw voorkeuren wijzigen via de instellingen op uw mobiele apparaat en/of in de desbetreffende mobiele dienst.

De door u aan ons verstrekte informatie wijzigen of bijwerken

Als u een account bij of abonnement op een van onze diensten hebt, kunt u informatie corrigeren of verwijderen, of uw accountinstellingen bijwerken, door u aan te melden bij uw account en de instructies te volgen of door contact op te nemen met de relevante klantenservice voor die dienst.

Internationale gegevensoverdracht

Paramount is een wereldwijd bedrijf dat uw persoonlijke gegevens kan overdragen aan een land (inclusief de Verenigde Staten) dat niet hetzelfde beschermingsniveau biedt voor uw persoonlijke gegevens. Paramount kan uw persoonlijke gegevens overdragen aan de Paramount-bedrijvengroep, zorgvuldig geselecteerde dienstverleners, zakenpartners en andere derden voor de in dit beleid beschreven doeleinden.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen, kijken wij naar de risico's voor uw gegevens en vertrouwen we op waarborgen zoals modelcontractbepalingen, indien van toepassing, om ervoor te zorgen dat uw rechten worden beschermd. Als we persoonlijke gegevens delen met een derde partij, eisen we dat zij uw persoonlijke gegevens op passende wijze beschermen.

Privacy van kinderen

De diensten waarop dit privacybeleid van toepassing is, zijn doorgaans niet bedoeld voor gebruik door kinderen. In plaats daarvan vallen onze op kinderen gerichte diensten onder ons Privacybeleid voor kinderen. Als kanalen beschikbaar zijn via onze diensten voor een algemeen publiek of in delen van die diensten die gericht zijn op kinderen, dan verzamelen we slechts een beperkte hoeveelheid persoonlijke gegevens, zoals toegestaan door de wet. Specifiek kunnen we het IP-adres, de apparaat-id's, bepaalde unieke identificatienummers en beperkte kijkgegevens verzamelen. We gebruiken deze informatie niet en staan onze partners niet toe deze te gebruiken, anders dan ter ondersteuning van onze interne activiteiten, zoals het verlenen van toegang aan kinderen tot functies en activiteiten op de diensten, om onze content aan te passen en onze diensten te verbeteren, om contextuele reclame te leveren of om het aantal keer dat een bepaalde advertentie wordt gezien te beperken. We staan nooit op interesse gebaseerde advertenties toe op delen van onze diensten die gericht zijn op kinderen of wanneer we weten dat de gebruiker een kind of tiener is onder de 16 jaar.

Gegevensbehoud

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te bereiken die beschreven worden in dit privacybeleid of in een andere kennisgeving die bij het verzamelen werd verstrekt, tenzij een langere bewaarperiode is vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Hierbij houden we rekening met de toepasselijke verjaringswetgeving en onze vereisten en beleidslijnen inzake het bewaren van gegevens.

Cookies en andere trackingtechnologieën

Wij kunnen automatisch bepaalde informatie over u en uw apparaat ontvangen met behulp van de hieronder beschreven browser- of apparaatgebaseerde trackingtechnologieën. Met deze technologieën kunnen we ervoor zorgen dat onze diensten naar behoren functioneren, onze diensten verbeteren, advertenties leveren en meten, en u gepersonaliseerde content leveren.

U kunt beheren hoe deze trackingtechnologieën worden gebruikt door de instellingen van uw apparaat of browser aan te passen en, in sommige landen, door uw voorkeuren te selecteren in een oplossing voor toestemmingsbeheer. In sommige gevallen kunt u zich afmelden voor tracking door onze analysediensten door rechtstreeks naar hun afmeldingspagina's te gaan.

Trackingtechnologieën en -doeleinden

De doeleinden waarvoor wij en onze partners cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, zijn over het algemeen in de volgende vier categorieën in te delen:

Voor onze op kinderen gerichte diensten gebruiken wij geen automatische verzameling (en staan wij onze partners niet toe deze te gebruiken) van informatie als IP-adressen, cookie-id's en andere apparaat-id's, behalve ter ondersteuning van onze interne activiteiten, waaronder de volgende:

Cookies en andere trackingtechnologieën beheren

Oplossing voor toestemmingsbeheer

Afhankelijk van waar u woont, kunt u uw voorkeuren beheren via onze oplossing voor toestemmingsbeheer op de desbetreffende mobiele of online applicatie. Wanneer u deze hulpmiddelen gebruikt, moet u uw keuzes telkens vernieuwen als u uw cookies wist, een nieuwe browser of een nieuw apparaat gebruikt of een andere Paramount-dienst bezoekt.

Browserinstellingen

Hoewel de meeste browsers en apparaten cookies standaard accepteren, kunt u die cookies via hun instellingen meestal wissen en weigeren. Webbrowsers slaan uw voorkeuren vaak op in een cookie. Het blokkeren van cookies kan verhinderen dat de diensten naar verwachting functioneren, alsook dat uw voorkeuren en keuzes worden opgeslagen.

Hieronder vindt u koppelingen naar de cookieafmeldpagina's van veel gebruikte webbrowsers. Als uw webbrowser hier niet wordt vermeld, dient u uw webbrowservoorwaarden te bekijken voor meer informatie over uw cookie-opties.

Afmelden voor analysediensten

Om u voor bepaalde tracking door onze analysediensten af te melden, kunt u de onderstaande links bezoeken:

Sommige van onze diensten kunnen de bedrijfseigen meetsoftware van Nielsen omvatten waarmee u kunt bijdragen aan marktonderzoek, zoals Nielsens TV Ratings. U kunt voor meer informatie over de digitale meetproducten van Nielsen hier de privacyverklaring van Nielsen lezen http://www.nielsen.com/digitalprivacy.

Op interesse gebaseerde advertenties

Wij, onze dienstverleners, zakenpartners en andere derden kunnen op interesse gebaseerde advertenties gebruiken. Dit betekent dat we informatie kunnen verzamelen over u op onze diensten en diensten van derden om u advertenties aan te bieden die relevant zijn voor uw interesses via uw apparaten en browsers, zowel op als buiten onze diensten. Voor meer informatie over de beschikbare keuzes om u af te melden voor het ontvangen van op interesse gebaseerde advertenties, gaat u naar:

U kunt zich ook afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties bij sommige externe partners die we gebruiken, zoals Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor op interesse gebaseerde advertenties, sommige informatie nog voor andere doeleinden zal worden verzameld, zoals onderzoek, analyse en interne bedrijfsvoering. U zult ook contextuele advertenties blijven ontvangen, maar deze kunnen minder relevant zijn voor uw interesses.

Op veel mobiele apparaten kunt u via de instellingen van uw apparaat de op interesse gebaseerde advertenties regelen. Deze opties kunnen zijn: het resetten van de advertentie-id van uw apparaat of het selecteren van Limit Ad Tracking (gepersonaliseerde reclame op iOS-apparaten) of Opt out of Ads Personalization (geen persoonlijke advertenties ontvangen op Android-apparaten) in uw apparaatinstellingen.

Verbonden apparaten (zoals tablets, aangesloten tv's, settopboxen, streamingapparaten en spelconsoles) kunnen ook een advertentie-id of andere methoden gebruiken om u te identificeren of om u op interesse gebaseerde advertenties te laten zien. In sommige gevallen kunt u tracking uitschakelen door opties te selecteren zoals Limit Ad Tracking (iOS) of opties zoals Interest Based Advertising (Android) in de instellingen van uw verbonden apparaat uit te schakelen. Deze opties verschillen per apparaat en wij hebben geen controle over het beleid of de praktijken van de externe partijen die deze apparaten leveren.

Houd er rekening mee dat uw keuze om u af te melden apparaat- of browserspecifiek is. U moet uw voorkeuren voor elk apparaat of browser dat u gebruikt afzonderlijk aangeven. Het kan zijn dat u deze keuze ook afzonderlijk moet aangeven voor verschillende Paramount-diensten. Zie voor aanvullende informatie over de uitoefening van uw privacyrechten 'Uw keuzes, rechten en instellingen'.

Voor aanvullende informatie over de rechten die u mogelijk heeft als u in de Verenigde Staten woont, raadpleegt u 'Aanvullende informatie: Amerikaanse staten'.

Bescherming van uw gegevens

Wij hebben commercieel redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingsprocedures ingevoerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en aanpassing.

Wijzigingen aan dit beleid

Wij kunnen dit privacybeleid bijwerken op basis van nieuwe technologieën, praktijken in de industrie, wettelijke vereisten of voor andere doeleinden. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen indien deze wijzigingen van materieel belang zijn en, indien vereist op grond van de van toepassing zijnde wetgeving, uw toestemming verkrijgen. Wanneer wij u inlichten over belangrijke wijzigingen, kunnen we een e-mail sturen via het laatste e-mailadres dat u hebt opgegeven, een bericht plaatsen op onze websites of applicaties, of u op een andere, wettelijk toegestane manier op de hoogte brengen.

Contact met ons opnemen

Het Paramount-bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens, vindt u hier.

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of als u contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, ga dan naar het Privacy Rights Center en selecteer het relevante formulier.

Als u uw vragen of opmerkingen liever per post verstuurt, stuur dan een brief naar het volgende adres:

Paramount
Ter attentie van Paramount Privacy Team
1515 Broadway
NY 10036
Verenigde Staten

Aanvullende informatie: Amerikaanse staten

Als u in Californië, Connecticut, Colorado, Utah of Virginia woont, kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder beschreven. Niet alle rechten zullen voor u gelden en het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek hoeven te voldoen, afhankelijk van waar u woont. Deze paragraaf is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in het kader van loopbaanmogelijkheden, werkrelaties of uw dienstverband bij Paramount. Ga naar de Paramount Workplace Privacy Notice voor informatie over uw rechten als u deel uitmaakt van ons personeelsbestand.

Bepaalde, in dit deel gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de privacywetgeving van de toepasselijke Amerikaanse staat.

U of uw gemachtigde vertegenwoordiger (indien van toepassing) kan een verzoek indienen om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen door naar ons Privacy Rights Center te gaan of ons te bellen op (888) 841-3343. Om u af te melden voor het verkopen of delen van uw persoonlijke gegevens, of de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties door ons, klikt u op de link 'Do Not Sell or Share My Personal Information' (Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen of delen) in de voettekst van de betreffende websites of in het instellingenmenu van de betreffende mobiele applicatie of online applicatie. Houd er rekening mee dat uw keuze om u af te melden apparaat- of browserspecifiek is. U moet uw voorkeuren voor alle apparaten of browsers die u gebruikt afzonderlijk aangeven. Het kan zijn dat u deze keuze ook afzonderlijk moet aangeven voor verschillende Paramount-diensten.

Als u in Californië bent en het Global Privacy Control-signaal hebt ingeschakeld, zullen we dit behandelen als een verzoek om u af te melden voor 'verkoop', 'delen' en 'gerichte advertenties' als apparaatinformatie. Voor meer informatie over het gebruik van het Global Privacy Control-signaal, zie hier

Gevoelige persoonlijke gegevens. Wij verzamelen of verwerken geen gevoelige persoonlijke gegevens om kenmerken van personen af te leiden.

Geanonimiseerde informatie. Voor zover wij geanonimiseerde informatie verwerken, zullen we de informatie in geanonimiseerde vorm bewaren en gebruiken, en proberen we de informatie niet opnieuw te identificeren, tenzij dit door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan.

Hieronder volgen de categorieën van persoonlijke gegevens die wij over u kunnen verzamelen (en mogelijk verzameld hebben in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de laatst gewijzigde datum van het privacybeleid). Ook geven we enkele voorbeelden van de soorten persoonlijke gegevens die we mogelijk verzamelen (of verzameld hebben):

Identificatie

 • Namen en aliassen

 • Woonadres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Unieke identificatie

Wettelijk beschermde kenmerken

 • Geslacht

 • Leeftijd

Commerciële informatie

 • Interacties met klantenservice

 • Informatie over transacties via onze diensten, inclusief aankoopgeschiedenis

Financiële informatie

 • Creditcardnummers

Conclusies getrokken uit uw persoonlijke gegevens

 • Informatie met betrekking tot uw voorkeuren, meningen, onlinegedrag, demografische gegevens, product- en advertentiekeuzes en voorkeuren

Geolocatiegegevens

 • Informatie met betrekking tot uw locatie, waaronder uw IP-adres

Internet-/elektronische activiteit

 • Informatie verzameld via trackingtools, zoals browsercookies en webbakens. Zie 'Cookies en andere trackingtechnologieën' voor meer informatie over deze tools en hoe u ze kunt instellen.

 • Klantvoorkeuren en informatie, zoals likes, interesses, statussen en updates op sociale media, foto's en verwijzingen naar uw online-aanwezigheid

 • Informatie met betrekking tot uw locatie, waaronder uw IP-adres

 • Wachtwoorden

 • Kenmerken van het apparaat

Audio-/visuele informatie

 • Audio, foto's, video's of opnames die u op onze diensten plaatst of die u verstrekt door ons toegang te verlenen tot uw camera of microfoon tijdens uw gebruik van interactieve functies van onze diensten

Professionele informatie

 • Als u een leverancier, dienstverlener of zakenpartner van Paramount bent, kunnen wij informatie verzamelen over u en de door u geleverde diensten, waaronder bedrijfscontactgegevens van u of uw werknemers, en andere informatie die u of uw werknemers aan ons verstrekt/verstrekken in het kader van de diensten die u verleent en onze overeenkomst met u.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de doeleinden beschreven in 'Hoe wij uw gegevens gebruiken en waarom' en voor de volgende zakelijke doeleinden:

In de periode van 12 maanden voorafgaand aan de laatste wijzigingsdatum van het privacybeleid hebben wij mogelijk persoonlijke gegevens verzameld uit de volgende broncategorieën:

Persoonlijke gegevens die voor een zakelijk doel aan derden vrij worden gegeven

Gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de laatst gewijzigde datum van dit privacybeleid, kunnen wij de volgende categorieën persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden (zoals hierboven beschreven) hebben bekendgemaakt aan de volgende categorieën derden:

Categorie van persoonlijke gegevensCategorieën van derden
Identificatie

De Paramount-bedrijvengroep;

In verband met een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een aankoop, verkoop, lease, fusie, overname, overdracht of financiering waarbij onze merken betrokken zijn);

Onze dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, technische dienstverleners, advocatenkantoren, accountantskantoren, enz.);

Zakenpartners (bijvoorbeeld publiekmeetfirma's, marketingbedrijven, sweepstake-partners, andere partners die met ons samenwerken aan diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam, enz.);

Sponsors en andere partners voor evenementen, wedstrijden, weggeefacties, sweepstakes en promoties;

Partners die advertentie- en marketingdiensten verlenen; of

Wanneer u ons verzoekt om informatie aan een externe partij te verstrekken.

Wettelijk beschermde kenmerken

De Paramount-bedrijvengroep;

In verband met een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een aankoop, verkoop, lease, fusie, overname, overdracht of financiering waarbij onze merken betrokken zijn);

Onze dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, technische dienstverleners, advocatenkantoren, accountantskantoren, enz.);

Zakenpartners (bijvoorbeeld publiekmeetfirma's, marketingbedrijven, sweepstake-partners, andere partners die met ons samenwerken aan diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam, enz.);

Sponsors en andere partners voor evenementen, wedstrijden, weggeefacties, sweepstakes en promoties;

Advertentiepartners voor het leveren van advertenties op basis van uw interesses; of

Wanneer u ons verzoekt om informatie aan een externe partij te verstrekken.

Commerciële informatie

De Paramount-bedrijvengroep;

In verband met een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een aankoop, verkoop, lease, fusie, overname, overdracht of financiering waarbij onze merken betrokken zijn);

Onze dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, technische dienstverleners, advocatenkantoren, accountantskantoren, enz.);

Zakenpartners (bijvoorbeeld publiekmeetfirma's, marketingbedrijven, sweepstake-partners, andere partners die met ons samenwerken aan diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam, enz.);

Sponsors en andere partners voor evenementen, wedstrijden, weggeefacties, sweepstakes en promoties;

Advertentiepartners voor het leveren van advertenties op basis van uw interesses; of

Wanneer u ons verzoekt om informatie aan een externe partij te verstrekken.

Financiële informatie

De Paramount-bedrijvengroep;

In verband met een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een aankoop, verkoop, lease, fusie, overname, overdracht of financiering waarbij onze merken betrokken zijn);

Onze dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, technische dienstverleners, advocatenkantoren, accountantskantoren, enz.);

Zakenpartners (bijvoorbeeld publiekmeetfirma's, marketingbedrijven, sweepstake-partners, andere partners die met ons samenwerken aan diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam, enz.);

Sponsors en andere partners voor evenementen, wedstrijden, weggeefacties, sweepstakes en promoties;

of

Wanneer u ons verzoekt om informatie aan een externe partij te verstrekken.

Conclusies getrokken uit uw persoonlijke gegevens

De Paramount-bedrijvengroep;

In verband met een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een aankoop, verkoop, lease, fusie, overname, overdracht of financiering waarbij onze merken betrokken zijn);

Onze dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, technische dienstverleners, advocatenkantoren, accountantskantoren, enz.);

Zakenpartners (bijvoorbeeld publiekmeetfirma's, marketingbedrijven, sweepstake-partners, andere partners die met ons samenwerken aan diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam, enz.);

Sponsors en andere partners voor evenementen, wedstrijden, weggeefacties, sweepstakes en promoties;

Advertentiepartners voor het leveren van advertenties op basis van uw interesses; of

Wanneer u ons verzoekt om informatie aan een externe partij te verstrekken.

Geolocatiegegevens

De Paramount-bedrijvengroep;

In verband met een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een aankoop, verkoop, lease, fusie, overname, overdracht of financiering waarbij onze merken betrokken zijn);

Onze dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, technische dienstverleners, advocatenkantoren, accountantskantoren, enz.);

Zakenpartners (bijvoorbeeld publiekmeetfirma's, marketingbedrijven, sweepstake-partners, andere partners die met ons samenwerken aan diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam, enz.);

Sponsors en andere partners voor evenementen, wedstrijden, weggeefacties, sweepstakes en promoties;

Advertentiepartners voor het leveren van advertenties op basis van uw interesses; of

Wanneer u ons verzoekt om informatie aan een externe partij te verstrekken.

Internet-/elektronische activiteit

De Paramount-bedrijvengroep;

In verband met een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een aankoop, verkoop, lease, fusie, overname, overdracht of financiering waarbij onze merken betrokken zijn);

Onze dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, technische dienstverleners, advocatenkantoren, accountantskantoren, enz.);

Zakenpartners (bijvoorbeeld publiekmeetfirma's, marketingbedrijven, sweepstake-partners, andere partners die met ons samenwerken aan diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam, enz.);

Sponsors en andere partners voor evenementen, wedstrijden, weggeefacties, sweepstakes en promoties;

Advertentiepartners voor het leveren van advertenties op basis van uw interesses; of

Wanneer u ons verzoekt om informatie aan een externe partij te verstrekken.

Audio-/visuele informatie

De Paramount-bedrijvengroep;

In verband met een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een aankoop, verkoop, lease, fusie, overname, overdracht of financiering waarbij onze merken betrokken zijn);

Onze dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, technische dienstverleners, advocatenkantoren, accountantskantoren, enz.);

Zakenpartners (bijvoorbeeld publiekmeetfirma's, marketingbedrijven, sweepstake-partners, andere partners die met ons samenwerken aan diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam, enz.);

Sponsors en andere partners voor evenementen, wedstrijden, weggeefacties, sweepstakes en promoties;

Advertentiepartners voor het leveren van advertenties op basis van uw interesses; of

Wanneer u ons verzoekt om informatie aan een externe partij te verstrekken.

Professionele informatie

De Paramount-bedrijvengroep;

In verband met een zakelijke transactie (bijvoorbeeld een aankoop, verkoop, lease, fusie, overname, overdracht of financiering waarbij onze merken betrokken zijn);

Onze dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, technische dienstverleners, advocatenkantoren, accountantskantoren, enz.);

Zakenpartners (bijvoorbeeld publiekmeetfirma's, marketingbedrijven, sweepstake-partners, andere partners die met ons samenwerken aan diensten of evenementen onder een gezamenlijke merknaam, enz.); of

Wanneer u ons verzoekt om informatie aan een externe partij te verstrekken.

Naast de hierboven genoemde categorieën van derden kunnen wij in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de laatst gewijzigde datum van het privacybeleid persoonlijke gegevens over u hebben verstrekt aan overheidsinstanties of anderen, indien dit wettelijk verplicht is.

Informatie over het delen (voor contextoverschrijdende gedragsgerichte reclame) OF VERKOPEN van persoonlijke informatie EN VERWERKING VOOR GERICHTE ADVERTENTIES

Sommige bekendmakingen van informatie door ons aan derden of doeleinden waarvoor we gegevens gebruiken die we van derden ontvangen, worden door de toepasselijke wetten beschouwd als 'verkoop' van uw persoonlijke gegevens, het 'delen' van uw persoonlijke gegevens (voor 'contextoverschrijdende gedragsgerichte reclame'-doeleinden ) of als 'verwerking' van uw persoonlijke informatie voor 'gerichte advertenties'. Sommige van onze merken maken bijvoorbeeld bepaalde apparaat- en reclame-id's bekend aan advertentiepartners, die verband houden met uw mobiele of met het internet verbonden apparaat. Deze partners gebruiken en delen deze id's om u advertenties te laten zien die zijn afgestemd op uw interesses op websites en diensten van derden. We ontvangen ook informatie van derden, die we gebruiken als hulpmiddel om te bepalen welke advertenties we u op onze eigen diensten laten zien.

Wanneer een merk dit doet of uw persoonlijke gegevens anderszins 'verkoopt', geven wij u de gelegenheid om u af te melden. Dit doet u door te klikken op 'Do Not Sell or Share My Personal Information' (Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen of delen) in de voettekst van de betreffende website of in het instellingenmenu van de betreffende mobiele applicatie, online applicatie of andere service. Als u een verzoek tot afmelding indient, zult u nog steeds advertenties op onze diensten zien, maar die zijn wellicht minder relevant voor u. Deze advertenties zijn mogelijk gebaseerd op historische informatie of informatie die 'gedeeld' of 'verkocht' wordt door andere bronnen. Let op: wanneer u deze tools in een van onze diensten gebruikt, moet u, telkens als u uw cookies hebt gewist of een nieuwe browser of apparaat in gebruik neemt, mogelijk uw keuzes vernieuwen. U moet deze keuze voor sommige van onze diensten misschien ook afzonderlijk maken. U kunt bovendien uw browserinstellingen bijwerken om bepaalde keuzes te maken over cookies van derden.

De volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt voor gerichte advertenties, worden 'gedeeld' met of 'verkocht' aan (en kunnen in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de laatst gewijzigde datum van het privacybeleid zijn 'gedeeld' met of 'verkocht' aan) advertentiepartners, aanbieders van analysediensten en marketingpartners:

Naar ons beste weten 'verkopen' of 'delen' wij geen persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Do Not Track. Onze websites en apps zijn niet ontworpen om te reageren op 'do not track'-verzoeken van browsers (verzoeken tot niet volgen).

'Shine the Light'- en 'Eraser'-wetten. Ingezetenen van de Amerikaanse staat Californië kunnen een verzoek indienen om een lijst van alle derden te ontvangen waaraan wij gedurende het voorgaande jaar bepaalde informatie hebben verstrekt voor de doeleinden van direct marketing van die derden.

Als u ingezetene bent van Californië, jonger bent dan 18 jaar en een geregistreerde gebruiker bent van de website waarop dit beleid is geplaatst, kunt u een verzoek indienen om content of informatie die u openbaar hebt geplaatst te verwijderen. Houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek niet zorgt voor volledige verwijdering van de door u geplaatste content of informatie van internet. Er kunnen omstandigheden zijn waarin de wet geen verwijdering vereist of toestaat. Voor alle verzoeken onder de 'Shine the Light'- en 'Eraser'-wetten, kunt u naar ons Privacy Rights Center gaan, het formulier invullen dat relevant is voor uw relatie met Paramount en 'Californië' als uw staat selecteren. Wij accepteren alleen verzoeken om gebruik te maken van deze rechten via dit mechanisme.

CCPA-maatstaven: Kunnen hier bekeken worden.

Overzicht van Paramounts verwerkingsverantwoordelijken

De hieronder vermelde verwerkingsverantwoordelijken voor Paramount zijn de bedrijven die beslissen hoe en waarom Paramount uw persoonlijke gegevens gebruikt.

Argentinië

Australië

Brazilië

Canada

Chili

China

Colombia

Tsjechië

Denemarken

Finland

Frankrijk

Duitsland

Hong Kong

India

Ierland

Israël

Italië

Japan

Mauritius

Mexico

Nederland

Nieuw-Zeeland

Nigeria

Noorwegen

Polen

Portugal

Singapore

Zuid-Afrika

Spanje

Zweden

Verenigde Arabische Emiraten

Verenigd Koninkrijk

VERENIGDE STATEN

Uruguay